Privacy Policy

Artikel 1 - Algemeen

1.1

Oostenrijks wijnhuis -ITOP CVA leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2

Oostenrijks Wijnhuis ITOP-CVA stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is oostenrijks wijnhuis – itop cva. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1 Persoonsgegevens die je ons (en derde partijen) meedeelt

Categorie 1
Zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren informatie. Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aan OOSTENRIJKS WIJNHUIS – ITOP CVA beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen OOSTENRIJKS WIJNHUIS – ITOP CVA in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren.

Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is. Onze websites kunnen gebruik maken van de tool ‘Hotjar Analysis and Feedback’. Door het gebruik van Hotjar krijgen we inzicht in de manier je onze websites gebruikt, jouw online gedrag op onze websites en jouw eventuele feedback. Door tools voor zowel analyse als feedback te combineren, geeft Hotjar ons een algemeen beeld van wat we kunnen doen om jouw gebruikerservaring te verbeteren en onze websites efficiënter te maken. Hotjar wordt niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, en we verstrekken dergelijke informatie ook niet aan Hotjar. We gebruiken Hotjar alleen voor het vastleggen van jouw bezoekgedrag op onze websites, en dit volledig anoniem.

Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het aantal muisklikken, de muisbewegingen en scrollactiviteit, maar ook uit niet-persoonlijk te identificeren informatie dit je bijvoorbeeld op onze website invoert. Informatie over de browser (type, versie, schermformaat, enz.), basisinformatie over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over de muisbewegingen, muisklikken en scrollactiviteit worden naar Hotjar verstuurd. Er worden geen persoonlijke gegevens verstuurd. Hotjar gebruikt een waaier een diensten die worden uitgevoerd door externe partners, zoals Google Analytics. Meer informatie over hoe zij jouw informatie verzamelen vind je in hun privacybeleid. ( Privacybeleid Google Analytics) Toetsaanslagen in wachtwoordvelden en velden die als “vertrouwelijk” zijn gemarkeerd, worden nooit opgeslagen of via het netwerk verzonden.

Voor meer informatie kan je het privacybeleid van Hotjar raadplegen via https://www.hotjar.com/privacy. De Hotjar-service kan je indien gewenst uitschakelen via https://www.hotjar.com/opt-out.” Wanneer uit de analyses op onze websites zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren welke nieuwe weergave jouw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.

Categorie 2
bij het aanmaken van een account: jouw (geëncrypteerd) wachtwoord en e-mailadres (logingegevens)

Categorie 3
Bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het updaten van jouw e-mailprofiel: jouw e-mailadres en jouw e-mailvoorkeuren (permissies voor de verschillende nieuwsbrieven en de bijhorende interesses)

Categorie 4
Via cookies: zie artikel 8

Categorie 5
Jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling: jouw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer, bus, postcode, gemeente, land, telefoonnummer, jouw BTW-nummer, bijkomende lever- of facturatieadressen en betalingsgegevens, geboortedatum en optioneel geslacht.

2.2 de website van Oostenrijks wijnhuis kan jouw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren.

a) door gebruik van cookies (zie artikel 8);

b) tijdens jouw registratie, het nalaten van gegevens op- , en het gebruik van onze websites (Voorbeelden: wedstrijden die plaatsvinden op onze websites, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven wanneer een boek opnieuw in beschikbaar is (door het nalaten van jouw e-mailadres), het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling,… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief);

c) door afgifte van een visitekaartje of andere registratie met een opt-in op een beurs of om het even welk event of via een persoonlijk contact. 

2.3 onze websites maken gebruik van cookies die enkele gegevens verzamelen.

Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA en uitsluitend gedurende en na jouw bezoek aan de websites. Het gaat om

  • het TCP/IP adres;
  • het type en de versie van jouw navigatiesysteem;
  • de laatst bezochte internet pagina.

 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

Oostenrijks wijnhuis ITOP- CVA zal de bij jouw vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1
Het verzorgen en verbeteren van onze websites en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Oostenrijks wijnhuis ITOP- CVA om haar websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Categorie 2
Het beheer van jouw account op onze websites met het oog op het gebruik door Oostenrijks wijnhuis ITOP- CVA en haar websites, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3
Het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4
We gebruiken cookies om jou te identificeren als ingelogde gebruiker om je shopervaring te optimaliseren: zo kunnen we je producten bijhouden in je winkelwagentje en je kortingscode onthouden. Ze helpen ook bij een vlotte afhandeling van je bestelling. Onze cookies maken het ook mogelijk om webpagina’s te delen via sociale netwerken, houden bij of je Javascript hebt geactiveerd in je browser en maken het mogelijk om op basis van jouw bezoek aan onze websites relevante advertenties te tonen. In artikel 8 vind je een volledig overzicht van onze cookies. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 5
De levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2 Direct marketing

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).

Je kan nieuwsbrieven van oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA ontvangen als je je in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven via onze websites, als je toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event of via wedstrijden die we organiseren op onze websites en/of beurzen, of door het plaatsen van een bestelling op een van onze websites.

Indien je reeds bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA, haar producten en/of diensten. oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door oostenrijks wijnhuis ITOP-CVAbewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar hostmaster@oostenrijkswijnhuis.be

3.3 Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA zal in redelijkheid pogen jou van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar jou erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA​ zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4 Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA zal in redelijkheid pogen jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 - Duurzaamheid van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA en jou.

Jouw bestelgegevens worden voor boekhoudkundige redenen minimum 10 jaar bijgehouden. De eigenaars van accounts die meer dan 10 jaar niet gebruikt werden en dus als inactief kunnen worden beschouwd, zullen gecontacteerd worden met de vraag of hun account nog moet blijven bestaan. Indien we op deze vraag binnen de 3 maanden geen antwoord ontvangen, dan wordt jouw account automatisch verwijderd. De eigenaars van accounts die geen bestellingen plaatsten, zullen na 5 jaar inactiviteit gecontacteerd worden met de vraag of hun account nog moet blijven bestaan. Indien we op deze vraag binnen de 3 maanden geen antwoord ontvangen, dan wordt jouw account automatisch verwijderd.

Jouw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft of maximum 5 jaar als we merken dat je geen interactie meer vertoont met e-mailcommunicatie die hoort bij onze websites of direct marketing.

Artikel 5 - Je rechten

5.1 Recht van toegang en inzage

Je heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

Een groot deel van jouw gegevens kan je terugvinden als je inlogt op onze website en even gaat kijken naar ‘Mijn account’. Heb je geen account op een van onze websites maar ontvang je wel onze nieuwsbrieven? Via ‘Voorkeur Wijzigen’ onderaan onze nieuwsbrieven kan je jouw permissies en interesses terugvinden. Wil je zicht krijgen op alle informatie die we van jou verwerken? Die hebben we om veiligheidsredenen iets meer afgeschermd en kan je na het aanmaken van een account ook terugvinden onder ‘Mijn account’.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA. Je mag ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

5.3 Recht van verzet

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6 Uitoefening van je rechten

Onze websites en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze websites en nieuwsbrieven. Je beschikt over het recht om je te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om je te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die je ontvangt via ons mailprogramma kan je je op ieder moment uitschrijven. Om je te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.

5.7 Automatische beslissingen en profiling

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hostmaster@oostenrijkswijnhuis.be, per post naar Oostenrijks wijnhuis, Liersebaan 315, 2240 Zandhoven (België) of door gebruik te maken van het onderdeel ‘Contact’ op de websites, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart. We doen er alles aan om jouw verzoek zo snel mogelijk te beantwoorden en zullen ten laatste binnen 30 dagen volgend op jouw verzoek schriftelijk of elektronisch antwoorden en gratis één kopie afleveren van de betrokken gegevens.

5.8 Recht om klacht in te dienen

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1

Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2

In geen geval kan Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen je ook graag verwittigen dat onze websites links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

6.3

Je dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login, wachtwoord en (persoonlijke) gegevens te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1

Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

7.2

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Cookies

8.1 Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van Oostenrijks Wijnhuis ITOP-CVA of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze websites onthouden.

8.2 Waarom gebruiken we cookies?

Onze websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers op onze websites. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze websites bezoekt en laat ons ook toe onze websites te optimaliseren. Wij maken bijvoorbeeld ook gebruik van JavaScript. In combinatie met cookies en (web)beacons kunnen we zo onder andere onthouden welke producten je bekeek, welke artikelen je las, wat er in je winkelmandje zit of kunnen we je eerder bekeken of gerelateerde producten en artikels tonen.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3 Soorten cookies

  • Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Onze website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

A. First-party en third-party cookies

First-party cookies zijn cookies die door ons geplaatst worden via een van onze websites die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van onze website(s) die bezocht word(t)/(en) door de gebruiker. Als een gebruiker een van onze websites bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook). Voor de cookies die de derde partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen

B. Functionele en niet-functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze websites naar behoren functioneren (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren, winkelmandjes, enz.). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van onze websites. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Soorten niet-functionele cookies

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van onze websites je bezoekt, waar jouw computer gelokaliseerd is, enz. (bv. Cookies geplaatst door Google en Hotjar)

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Deze cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op onze websites een social media button aanklikt, wordt er een social media cookie geplaatst. Het social media kanaal kan jouw IP-adres herkennen wanneer je een pagina van onze websites wil delen.

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Er staan advertentiecookies op onze websites en wij plaatsen ook advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit alle advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren om jou aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

C. Permanente en Sessie cookies

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker een van onze websites bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies met een bepaalde bewaartijd die langer is dan de browsersessie.

Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je jouw browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd.

Functionele cookies

Naam: has_js
Herkomst: Onze websites
Functie: Cookie die bijhoudt of de gebruiker JavaScript heeft geactiveerd in de browser.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is de duur van de sessie. (Bij het sluiten van de browser wordt de cookie verwijderd) We delen je informatie niet met derden.

Naam: ASP.NET_SessionId
Herkomst: Onze websites
Functie:Deze cookie is de standaard cookie die door ASPNET wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker op de site uniek te identificeren en de unieke sessie van de bezoeker met server-side-gegevens te relateren. Onze applicatie gebruikt de sessie om de voortgang van de gebruiker in wizards bij te houden of om gegevens door te geven die niet lokaal kunnen worden opgeslagen. De cookie vervalt aan het einde van de sessie (wanneer u uw browser sluit).
Bewaartijd: 1 jaar

Niet-functionele cookies

Naam: _ga, _gat en _gid
Herkomst: Google Analytics
Functie: Deze cookies laten toe het gebruik en de performantie van de
website te meten via Google Analytics. Bewaartijd: De geldigheidsduur van de cookie _ga is 2 jaar, 10 minuten voor de cookie _gat en 1 dag voor de cookie _gid. Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacy Policy Google

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
Herkomst: Facebook
Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op facebook. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Facebook deelt geen informatie met derden.
Privacy Policy Facebook

Naam: guest_id, twid, muc
Herkomst: Twitter
Functie: Deze cookies zien welk producten je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op twitter. Zonder deze cookies zal je geen persoonlijke aanbevelingen ontvangen.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Twitter deelt geen informatie met derden.
Privacy Policy Twitter

Naam: utma, utmb, utmc, utmx, utmv en utmz
Herkomst: Google Analytics Remarketing
Functie: Met deze cookies meten we hoe je onze websites gebruikt. Deze informatie gebruiken we om je te helpen bij jouw productkeuze of om je aanbiedingen te laten zien (via onze website, websites van derden en via onze mailings) die je mogelijk interesseren.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 2 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 2 jaar bewaard). Google deelt geen anonieme data met derden.
Privacy Policy Google

Naam: id, _drt_, __gads
Herkomst: Double Click
Functie: Met deze cookies van Google weten we welke pagina’s je bekijkt. Op die manier kunnen we je relevante advertenties tonen op onze websites of op partnersites. We weten hoe vaak je een advertentie al hebt gezien, of je er op klikt en/of je een bestelling plaatste na het zien van een advertentie.
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 1,5 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1,5 jaar bewaard). Google deelt anonieme data met derden.
Privacy Policy Google. Je kan je hier afmelden voor de doubleclick-cookies of via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Naam: hjClosedSurveyInvites, _hjDonePolls, _hjMinimizedPolls, _hjDoneTestersWidgets, _hjMinimizedTestersWidgets, _hjDoneSurveys, _hjIncludedInSample, _hjShownFeedbackMessage
Herkomst: Hotjar
Functie: Met deze cookies worden interacties met Hotjar functionaliteiten die we op onze websites plaatsen bijgehouden. Alle Hotjar cookies en hun functie in detail: cookie policy Hotjar
Bewaartijd: De geldigheidsduur van dit cookie is 1 jaar. (Dit cookie wordt ook maximaal 1 jaar bewaard). Hotjar deelt anonieme data met derden. Privacy Policy Hotjar

8.4 Jouw toestemming

Bij je eerste bezoek aan onze websites vragen we je om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan op twee manieren onze cookies accepteren: klikken op de knop ‘Accepteer’ of gewoon verdersurfen op onze websites.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) onze websites. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

8.5 Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6 Cookies verwijderen

Microsoft Edge: Klik op het Menu icoon (icoon met 3 puntjes) rechtsbovenaan. Klik vervolgens op ‘Instellingen’ en daarna op ‘Kies wat u wilt wissen’ onder browsergegevens. Daar kunt u de gewenste opties aanvinken en op wissen klikken. (Vink in elk geval Cookies en opgeslagen websitegegevens aan.)

Chrome: Klik op het icoontje met 3 puntjes rechts boven. Klik op ‘Instellingen’ > ‘Geavanceerd’ > ‘Privacy en beveiliging’ > ‘Browsegegevens’ wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook bij ‘Periode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier ‘Altijd’.

Firefox: Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenaan. Ga naar ‘Voorkeuren’ > ‘Privacy & Beveiliging’. Klik op ‘Uw recente geschiedenis wissen’. Onder ‘Details’ kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval ‘Cookies’ aan. Je kunt ook bij ‘Te wissen tijdsperiode’ aangeven hoe oud de Cookies moeten zijn. Kies hier voor ‘Alles’.

Safari: Klik links bovenin de menubalk op ‘Safari’ > ‘Voorkeuren’. Kies bovenin het venster het tabblad ‘Privacy’. Klik vervolgens op ‘Beheer websitegegevens’ en kies voor ‘Verwijder alles’.

Artikel 9 - Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 10 - Aanvaarding

Door onze websites te bezoeken, bij het aanmaken van een account, je inschrijving op onze nieuwsbrief en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat Oostenrijks wijnhuis ITOP-CVA jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar hostmaster@oostenrijkswijnhuis.be per post naar Oostenrijks Wijnhuis, Liersebaan 315, 2240 Zandhoven ( België) , of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Add to cart